Introduktion

Från frustration och flaskhalsar till flyt och flow

Flödar energin i ditt hem och din vardag eller fastnar du ofta i frustration och flaskhalsar? Om du jobbar med flöden på ett klokt sätt så kan du gå från frustration till flyt och till och med att då och då uppnå känslan av flow. Den blir som en belöning och bekräftelse och du vill uppleva det igen och igen. Ett flöde kan metaforiskt liknas vid en tråd där början på tråden är när ett behov uppstår och slutet när man möter det behovet. Fundera en kort stund över alla flöden i ditt hem, se tråden från det att ett behov är identifierat och allt som hinner utspela sig innan behovet är tillgodosett. Visst blir det tydligt att hemmet är som en behovsfabrik? Hungriga magar som behöver mättas, smutsiga strumpor som behöver tvättas, småbarnsföräldrars desperata behov av en hel natts sömn, barn som behöver trygghet, struktur, stabilitet, elever som behöver hjälp med läxor, tulpaner som behöver räddas undan ondsinta rådjur, räkningar som måste betalas, fönster putsas, papper till skolan som måste fyllas i, alla möjliga och omöjliga val om allt från elbolag till försäkringar, slimmade arbetsplatser som kräver kvälls-, natt- och helgskift hemma, behov av att ständigt bygga självkänslan och sist men inte minst – allas vårt behov av självförverkligande – att utvecklas som person och få möjlighet att blomma.

Kan du se hemmet torna upp som en stor behovsfabrik? Ser du då också de vinster i form av mer tid, pengar, bättre miljö och en harmonisk vardag du skulle få om du uppfyllde de verkliga behoven på ett enklare, effektivare och mer närvarande sätt? Om du trasslade ut nystanet med många oavslutade trådändar?

Ta tag i de flöden där du har mest att vinna på en förändring och börja med att nysta ut dessa.

MÖJLIGHETER I FÖRKLÄDNAD

Genom att arbeta med ständiga förbättringar , KAIZEN kan du ta tag i de flöden som är viktigast för dig. Då katalyserar du en förändring. KAIZEN gör att du hittar lösningar på dina egna utmaningar. Inte någon annans lösningar i form av en präktig checklista som inte svarar mot dina egentliga behov och drömmar om hur livet ska levas. Inom lean ser man inte ett problem som enbart negativt, utan som en möjlighet i förklädnad. Om man tittar på vardagen och sitt liv på det sättet blir man efter en tid mindre dömande och mer accepterande, mindre stressade och mer inspirerad att faktiskt ta tag i saker och kan gå från nuläge till önskat läge. Det japanska tecknet för Kaizen, kalligrafi av Hisayo Oki.

Från Noll koll till full koll

En av grundpelarna i lean är också visuell styrning och planering. Om det är något som behövs i hemmet är det en gemensam planering som är synlig för alla. Många talar om livspusslet – men hur kan man pussla när man inte ens ser alla pusselbitar, utan det kommer pusselbitar från höger och vänster och attackerar och man känner att man har noll koll. Inom lean finns något som heter Kanban. Kanban betyder signal på japanska. Istället för att ständigt känna sig jagad skapar man en känsla av förutsägbarhet och förväntan. Här är ett exempel på en Kanban tavla från den senaste boken ’Lev helt enkelt – och vägen dit.’

Olika faser och förutsättningar

Men lean@home handlar också om att reflektera kring vad ett bra hem och en bra vardag är. När Toyota Motor Company startade 1937 såg ledningen företaget som ett nyplanterat ömtåligt träd och ställde sig frågan: vad är ett vackert träd för oss? Sedan reflekterade de dagligen kring vilka beslut de fattat för att trädet ska växa sig starkare och vackrare. På samma vis är det klokt att ställa dig/er frågan – vad är ett bra hem? Vad har vi gjort i dag för att göra hemmet lite bättre, lite vackrare? Hansei – reflektion – handlar både om att blicka bakåt för att lära och få en uppföljning (att reflektera kring om du möter de viktigaste grundläggande behoven hos alla familjemedlemmar) och om att reflektera framåt. Om vi tänker i ett slags övergripande flöde – vad är det för resurser som går in i ett hem och vad skapar vi? För oavsett om vi är medvetna om det eller inte så skapar vi något i ett hem. Diskuterar vi på djupet vad vi vill uppnå med hemmet eller är vi så absorberade av att renovera köket eller bestämma färgen på den nya soffan att vi glömmer bort det viktigaste?

Lean@home fungerar i livets olika skeden. Det fungerar om du lever ensam men får mest hävstång om ni är flera som lever tillsammans, som delar (eller borde dela…) ansvaret. Lean@home fungerar i olika faser och i olika familjer, du anpassar det efter dina behov och förutsättningar.

Lean@home handlar alltså om hur vi kan organisera hemmet för att bättre möta behov. Genom att på samma vis som man gör inom andra organisationer se över flödena kan man höja flödeseffektiviteten och frigöra energi i hemmet. Men lean@home är inte en metod med en och samma lösning för alla. Lean är ett snart sekel beprövat koncept där du själv finner varaktiga lösningar på problem i din unika verklighet och får verktyg för att sätta i gång med förändringarna. Här är ett exempel på ett flöde som enligt forskning skapar mycket frustration hos många – tvättflödet. Det kan ju låta lite trivialt att förändra tvätteriet – men i genomsnitt tvättar vi 23 214 timmar under vår livstid åt att tvätta kläder (jämfört med att genomsnittspersonen i västvärlden sägs jobba 99 117 timmar under sitt liv) . I det perspektivet får det där lilla tvättflödet en annan tyngd .Illustrationerna av tvättflödet före och efter  är gjord av Sofia Adams.

Vad Lean@Home INTE är

Det är viktigt att beskriva vad lean@home inte är, för att undvika misstolkningar. Det handlar inte om en snabb, effektiv metod för att skapa ett hem som påminner om en produktionsprocess där familjemedlemmarna är internkunder. Det handlar inte om ett praktiskt, avskalat, trist, fantasilöst målorienterat hem där man inte lever i nuet. Det handlar inte om att se huset/lägenheten enbart som ett förädlingsobjekt, som något som kan förbättras hela tiden, renoveras, målas om, snickras på.

Lean@home handlar inte heller om att omedelbart tillfredsställa barnens, din partners, dina egna alla behov, eller upplevda behov. Hemmet är allas ansvar, även tvååringar kan delta på sina villkor. Se vilka de verkliga behoven är och prioritera dem, fokusera på dem som är betydelsefulla.

Lean@home är heller inte kejsarens nya kläder. En del företagsledare har när eldsjälar har försökt införa lean på företaget först förkastat det och menat att det bara är självklarheter. Men sedan när de väl börjat arbeta med det, tålmodigt och målmedvetet, har de insett potentialen och poängen.

Lean@home är inte heller en ren effektiviseringsfilosofi för att optimera er produktivitet eller prestation. En del arbetsplatser har drabbats av charlataner som grovt har missförstått och manipulerat lean – medvetet eller omedvetet – och tokeffektiviserat och inte involverat de verkliga experterna. Sedan har charlatanerna rest vidare och förstört nästa arbetsplats.

Om du bara använder verktygen förloras själen i lean, om du bara tillämpar filosofin och inte använder verktygen uppnår du inte resultaten. Men kom ihåg: Du behöver inte göra allt på en gång. Du behöver inte ens göra allt under en livstid. Det viktigaste är att du arbetar med visualisering för att synliggöra allt som händer i vardagen och att du tar tag i de viktigaste flödena och med hjälp av Kaizen förändrar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.