Coachning och app

En hel del läsare har kontaktat Eva Jarlsdotter för en kortare coachning, fram till nu har jag hon varit restriktiv med det eftersom hon har erbjudit föreläsningar och workshops. Men nu i Covid19 tider så blir det naturligt med mindre sammanhang och därför har vi utvecklat en metod för coachning.